kézilabdafreeweb!tech-nekedfog esni?bloggerlégy trendi!
Egyéni keresés

A ci­gar.­hu egy o­lyan ol­dal, mely a szi­var tör­té­ne­té­vel is­mer­te­ti meg az em­be­re­ket. Vi­lág­szer­te el­ter­jedt ter­mékről van már szó.

hirdetés

A do­hány­pa­lán­ták első ter­mesztői az ame­ri­ka­i ős­la­kók vol­tak. Eu­ró­pá­ba elő­ször Ko­lum­busz hoz­ta be. Ma­nap­ság i­gen d­rá­ga á­ru­cikk­nek szá­mít. Fő­ként a ku­ba­i szi­va­ro­kat is­me­ri min­den­ki.